Bánh phồng chay cao cấp hạt sen là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

- Năm 2018, Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nguyên Hậu được vinh dự đón nhận quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công nhận sản phẩm Bánh phồng chay cao cấp hạt sen là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

- Hình ảnh hội chợ:

2018 08 15 hoi cho