Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 839 Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Email: nguyenhaufood@gmail.com
Điện thoại: 84.2773.522668 - 84.2773. 588879

Hotline: 0918 001 089 - 0907 121 759