Thị trường xuất khẩu

Sản phẩm của Nguyên Hậu đã có mặt tại nhiều quốc gia. Thị trường chủ lực là Châu Âu và Châu Á, đây là những thị trường nhiều tiềm năng và khó tính, sản phẩm Công ty CP XNK Nguyên Hậu đã đáp ứng được tất cả những rào cản kỹ thuật của các thị trường này.

xuat khau

Danh sách thị trường Nguyên Hậu

....